Tìm hiểu những tính năng chống nước của đồng hồ hiện nay

- Dù bạn là người thường xuyên phải tiếp xúc với nước (như vận động viên bơi lội, lặn…) hoặc đơn giản chỉ sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, bạn đều nên chú ý đến . Độ chống nước của đồng hồ được dựa trên độ sâu mà nó có thể chịu được, thường là nó được đo bằng mét, nhưng những thông số đó không được lấy một cách thuần túy. Nó là kết quả của nhiều cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thay vì lấy trong thực tế.

- Một chiếc đồng hồ được ghi là “water- resistant “ nhưng không có thông số về độ chống nước thì chỉ chống được nước ở mức độ rất nhẹ mà thôi . Đừng bao giờ nhúng vào nước những chiếc đồng hồ như vậy trong khi hoạt động mạnh. Độ chống nước cao tương đương với độ sâu mà đồng hồ có thể chịu được,thường được tính bằng mét.

- Chiếc đồng hồ có mặt sau bám chắc vào vỏ thường có chỉ số chống nước cao. Hơn nữa một số loại đồng hồ có những chiếc chốt vặn hình chôn ốc xoắn chắc chắn giúp cho khả năng chống nước nâng cao hơn.

- Chúng tôi không khuyến khích bạn đeo đồng hồ trong khi bơi hoặc lặn trừ khi đó là loại đồng hồ có những chiếc chốt vặn hình chôn ốc và có độ chịu nước thấp nhất là 100 m.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>