phân biệt kim cương

Hướng dẫn kinh nghiệm phân biệt kim cương thật và kim cương nhái, giả

55b723ad6144f_1438065581 Để phân biệt đá CZ và kim cương, người tiêu dùng lấy một tờ giấy trắng, vẽ một hình tròn rồi gạch ngang hình tròn hoặc chấm một dấu ở giữa. Lấy viên đá đặt vào giữa hình tròn, nếu mắt không nhìn thấy dấu gạch ngang hay dấu chấm thì đó là kim cương;