đá Mắt Hổ

Hướng dẫn kinh nghiệm vòng tay đá Mắt Hổ và ý nghĩa phong thủy

55ded89fbcdc2_1440667807 Trong một tập thể có người nào đó không biết phải làm việc như thế nào, phải cống hiến như thế nào, từ đó sinh ra lơ là thờ ơ, hãy để người đó đeo trang sức đá mắt hổ để người đó hiểu rõ được góc độ và vai trò của mình để hoà