chất lượng

Hướng dẫn kinh nghiệm đánh giá chất lượng và giá trị của đá sapphire

55b73ab40170e_1438071476 Độ trong của saphir được xác định bằng số lượng, kích thước và vị trí mà các tì vết tự nhiên hiện hữu trong viên saphir. Chúng phản ánh diện mạo hấp dẫn của viên saphir. Tì vết bên trong cũng như tì vết bên ngoài, bên cạnh đó, sự hiện diện của những vết